Діяльність

ЛІГА з метою виконання статутних завдань у встановленому чинним законодавством України порядку проводить наступну діяльність:

 • організовує теоретичні та науково-практичні конференції за профільною тематикою (надання та використання телекомунікаційних послуг), дискусійні клуби за інтересами на безприбутковій основі;
 • сприяє залученню молоді до програм розвитку інформаційних технологій, проводить різноманітні культурно-масові заходи за даним напрямом;
 • здійснює інформаційну діяльність, співпрацює із засобами масової інформації;
 • розробляє та впроваджує місцеві програми з розвитку телекомунікаційних відносин;
 • створює банк даних щодо своєї діяльності;
 • вивчає громадську думку стосовно актуальних проблем в сфері надання телекомунікаційних послуг;
 • співпрацює з різними підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами;
 • бере участь у різноманітних конкурсах на отримання грантів по соціальним, економічним та іншим питанням, що проводяться вітчизняними та іноземними організаціями та їх представництвами та що стосуються мети і цілей діяльності ЛІГИ;
 • на громадських засадах, в установленому чинним законодавством порядку вживає заходи з правового захисту членів ЛІГИ:
 • надає допомогу та консультації членам ЛІГИ у всіх справах, що стосуються її діяльності;
 • є учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери її діяльності.

ЛІГА не займається підприємницькою діяльністю і не має на меті отримання прибутку.